Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treceți la bara laterală dreaptă Treci la subsol

Financiar contabilitate

Distribuie

DECLARAȚII ȘI ACTE NECESARE

1. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL – 2 ZILE LUCRĂTOARE

 • Cerere – descarcă aici
 • extras C.F. (nu mai vechi de 30 de zile) sau titlu de proprietate
 • C.I proprietari/ CUI societate
 • C.I.V – ( pentru autoturisme)

2. DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE / NEREZIDENŢIALE/ CU DESTINAŢIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE

 • Formular declarație – descarcă aici
 • Extras C.F.
 • act dobândire (contract de vânzare/cumpărare, factură, apartamentare, sentință judecătorească, etc.)
 • nota contabilă
 • CUI societate
 • C.I împuternicit

3. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

4. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

5. DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

6. DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE (PF) /PERSOANELOR JURIDICE (PJ)

 • Formular declarație – descarcă aici
 • Factura, contract de înstrăinare- dobândire, certificat de moștenitor, contract leasing
 • dacă e de proveniență straină – traducere contract de vanzare-cumparare, BRIF tradus, carte identitate autoturism
 • certificat fiscal ( după caz)
 • C.I proprietari/ CUI societate
 • C.I – împuternicit societate

7. DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

8. DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE

9. CERERE SCUTIRE IMPOZIT

10. DECLARAȚIA privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.