Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treceți la bara laterală dreaptă Treci la subsol

Administrație

ANUNT CONCESIUNE Lot 8 SI Lot 11 punctul UM Lăculețe,sat Priboiu

Distribuie

U.A.T. COMUNA BRĂNEȘTI

NR. 6418/02.10.2023

ANUNȚ

1. Comuna Brănești, cu sediul în comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, CIF 4344457, reprezentată legal prin primar, domnul Neamțu Daniel, persoană de contact doamna Mihălcioiu Elena Ramona consilier de achiziții, telefon: 0374865670, e-mail: primaria.branesti@yahoo.com.

2. Obiectul concesiunii:

a. Terenul din domeniul privat   Lot 8, NC 72292, suprafaţa 684 mp, situat in punctul UM Lăculețe,sat Priboiu,  comuna Brănești, ,judetul Dambovita ;

b.Terenul din domeniul public : Lot 11, NC 72295, suprafaţa 3328 mp, situat in punctul UM Lăculețe,sat Priboiu,  comuna Brănești, ,județul Dâmbovița,

Terenurileurmează a fi concesionate pentru construire anexe/spații rezidențiale sau pentru construirea unor capacități economice și punerea în funcțiune a unor investiții în care se vor desfășura activități de prestări servicii/producție.

Licitația este publică conform prevederilor OUG nr. 57/2019 , HCL nr 36/ 24.05.2023, modificata prin HCL nr 56/26.07.2023 privind domeniul privat si HCL nr 37/24.05.2023 modificata prin HCL nr 54/26.07.2023 privind domeniul public

3. Documentația de atribuire și caietul de sarcini se poate obține de la sediul autorității contractante – Compartimentul Achiziții publice, din comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, în urma unei solicitări scrise.

4. Costul documentației de atribuire – caiet de sarcini: 50 lei, achitați numerar la casieria autorității publice.

5. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2023, ora 16:00.

6. Data-limită de depunere a ofertelor 01.11.2023, ora 16:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

7. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița.

8. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.11.2023, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Brănești, județul Dâmbovița.

9. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței este Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Târgoviște, str. Calea București, nr.3, 0245/612344 – CENTRALĂ, E-mail tr-dambovita-arh@just.ro Registratura 

10. Data transmiterii anunțului de licitație către: Monitorul Oficial Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina de internet a concedentului în vederea publicării este 04.10.2023.

U.A.T. COMUNA BRĂNEȘTI

PRIMAR,

 Daniel NEAMȚU

ANUNT CONCESIUNE „ Centru Multifuncțional Brănești”

Distribuie

COMUNA BRĂNEȘTI

NR. 6417/02.10.2023

ANUNȚ

1. Comuna Brănești, cu sediul în comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, CIF 4344457, reprezentată legal prin primar, domnul Neamțu Daniel, persoană de contact doamna Mihălcioiu Elena Ramona consilier de achiziții, telefon: 0374865670, e-mail: primaria.branesti@yahoo.com.

2. Obiectul concesiunii:

a. imobil din domeniul public „ Centru Multifuncțional Brănești” , situat in comuna Brănești, sat Brănești, strada Principală, nr 172, județul Dâmbovița.

Imobilul urmează a fi concesionat pentru  construirea unor capacități economice și punerea în funcțiune a unor investiții în care se vor desfășura activități de prestări servicii de interes general.

Licitația este publică conform prevederilor OUG nr. 57/2019 și a HCL nr.  45/22.06.2023,  modificata prin HCL 64/28.08.2023.

3. Documentația de atribuire și caietul de sarcini se poate obține de la sediul autorității contractante – Compartimentul Achiziții publice, din comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, în urma unei solicitări scrise.

4. Costul documentației de atribuire – caiet de sarcini: 50 lei, achitați numerar la casieria autorității publice.

5. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2023, ora 16:00.

6. Data-limită de depunere a ofertelor 01.11.2023, ora 16:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

7. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița.

8. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.11.2023, ora 11:00 la sediul Primăriei Comunei Brănești, județul Dâmbovița.

9. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței este Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Târgoviște, str. Calea București, nr.3, 0245/612344 – CENTRALĂ, E-mail tr-dambovita-arh@just.ro Registratura 

10. Data transmiterii anunțului de licitație către: Monitorul Oficial Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina de internet a concedentului în vederea publicării este  04.10.2023.

U.A.T. COMUNA BRĂNEȘTI

PRIMAR,

 Daniel NEAMȚU

ANUNT

Distribuie

’COMUNA BRĂNEȘTI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul’’Desfiintare punte pietonala Halta Scârlența, Refacere punte pietonala Halta Scârlența, comuna Brănești, judetul Dambovita,’’propus a fi amplasat in judetul Dambovita, comuna Branesti, sat Branesti, sat. Priboiu, str. Sipot, str. Halta Scarlenta. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului’

Anunț închiriere pășuni UAT Brănești

Distribuie

ANUNT


privind inchirierea pasunilor UAT Branesti, judetul Dambovita, privind procedura de
licitatie publica cu strigare

UAT. Branesti, judetul Dambovita anunata inchirierea pentru o perioada de 7 ani a suprafetei de 83,40 hectare pasuni, in sedinta publica prin  licitatie publica cu strigare.

Licitatia publica cu strigare va avea loc in data de 12.04.2021 ora 11.00 la sediul Primariei Branesti, localitatea Branesti, str. Principala, nr. 221.

Inscrierile se fac la sediul Primariei in perioda 30.03.2021- 09.04.2021 ora 14,30.

Se pot inscrie la sedinta publica in vederea inchirierii prin licitatie publica cu strigare, crescatorii de animale persoane fizice ori juridice avand animalele inscrise in RNE.

Conditiile de inscriere cat si taxele aferente sunt prevazute in documentatia de atribuire ce poate fi pusa la dispozitia persoanelor interesate la registratura Primariei Branesti localitatea Branesti, str. Principala, nr. 221, tel. 0245231275 – cost 100 lei – incepand cu data 30.03.2021

Solicitarea clarificarilor – se face incepand cu data publicarii anuntului si va dura pana la ora 16,00, cu doua zile inainte de data stabilita pentru organizarea licitatiei .

Garntia de participare la licitatie este de 100 lei si se restituie necastigatorilor.

INFORMARE

Distribuie

Această informare este efectuată de COMPANIA DE APA TÂRGOVIŞTE DÂMBOVITA S.A , Bulevardul Ion Constantin Brătianu, nr. 50, TÂRGOVISTE, nr. înmatriculare:  J15/5/1998, CUI:10084149,  telefon: 0245.631824,  ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apa Buzău Ialomiţa aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor la „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL DÂMBOVITA ÎN PERIOADA 2014 2020„, amplasate în judeţul DÂMBOVIŢA (în Bazinul Hidrografic Argeş şi Bazinul Hidrografic Buzău Ialomiţa.)

Această investiţie este nouă.

Sunt prevăzute lucrări pentru extindere reţea de canalizare în localitatea Brăneşti.

Ca rezultat a lucrărilor vor rezulta permanent următoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua în emisarul Ialomiţa, după ce au fost epurate prin metoda tehnologia SBR clasică (Secvential Batch Reactor” — reactoare cu încărcare secvenţială).

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului sau domnului Sergiu NECULAESCU, nr. de telefon 0245.614.403, int. 106 după data de 19.03.2021.

VEZI DOCUMENTUL ORIGINAL

Înregistrare sistematică sectoare cadastrale – punctul MLACA (STEJARIS; STURZENI; GROPILE CU APA)

Distribuie

Referitor la demararea lucrarilor de inegistrare sistematica pe sectoare cadastrale/ CADASTRU GRATUIT

Pentru buna desfasurarea a lucrarilor de inregistrare sistematica titularii terenurilor din sectoarele 13 si 16 – punctul MLACA ( STEJARIS; STURZENI; GROPILE CU APA; etc) sunt invitati la sediul primariei comunei Branesti, compartiment agricol in vederea identificarii terenurilor masurate.

Titularul are obligatia sa prezinte un act de identitate si un act doveditor al proprietatii terenului.

Termenul de prezentare este pana la 10.02.2021.

Pentru terenurile neidentificate in primele sesiuni de masuratori se va face o noua campanie de identificare in teren.

Persoanele care nu s-au prezentat la primele sesiuni, au obligatia ca pana la data de 10.02.2021 sa se prezinte la sediul primariei in vederea stabilirii unor teremene privind deplasarea in teren.

Persoane de contact:

Vasile Aurelia

Popescu Larisa

Nr telefon 0245/231275

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.