Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treceți la bara laterală dreaptă Treci la subsol

Administrație

Anunț asfaltare străzi sub Coasta Mare și Unirii, comuna Brănești, județul Dâmbovița

Distribuie

COMUNA BRĂNEȘTI – prin Primar Neamțu Daniel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării e emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Asfaltare străzi sub Coasta Mare și Unirii, comuna Brănești, județul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în comuna Branești, sat Brănești și Priboiu, strada Sub Coasta Mare ; Unirii, județul Dâmbovița. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din Târgoviște, str Calea Ialomiței, nr 1, județul Dâmbovița ți la sediul COMUNA BRĂNEȘTI din comuna Brănești, sat Brănești, strada Principală, număr 221, județ Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-16:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din Târgoviște, str Calea Ialomiței, nr 1, județul Dâmbovița.

Anunt Modernizare DC 136 B

Distribuie

COMUNA BRĂNEȘTI – prin Primar Neamțu Daniel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării e emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare DC 136 B (strada Bisericii și strada Unirii), comuna Brănești, județul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în comuna Branești, sat Brănești și Priboiu, strada strada DC 136 B (str. Bisericii și Unirii), județul Dâmbovița. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din Târgoviște, str Calea Ialomiței, nr 1, județul Dâmbovița ți la sediul COMUNA BRĂNEȘTI din comuna Brănești, sat Brănești, strada Principală, număr 221, județ Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-16:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din Târgoviște, str Calea Ialomiței, nr 1, județul Dâmbovița.

ANUNT CONCESIUNE Lot 8 SI Lot 11 punctul UM Lăculețe,sat Priboiu

Distribuie

U.A.T. COMUNA BRĂNEȘTI

NR. 6418/02.10.2023

ANUNȚ

1. Comuna Brănești, cu sediul în comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, CIF 4344457, reprezentată legal prin primar, domnul Neamțu Daniel, persoană de contact doamna Mihălcioiu Elena Ramona consilier de achiziții, telefon: 0374865670, e-mail: primaria.branesti@yahoo.com.

2. Obiectul concesiunii:

a. Terenul din domeniul privat   Lot 8, NC 72292, suprafaţa 684 mp, situat in punctul UM Lăculețe,sat Priboiu,  comuna Brănești, ,judetul Dambovita ;

b.Terenul din domeniul public : Lot 11, NC 72295, suprafaţa 3328 mp, situat in punctul UM Lăculețe,sat Priboiu,  comuna Brănești, ,județul Dâmbovița,

Terenurileurmează a fi concesionate pentru construire anexe/spații rezidențiale sau pentru construirea unor capacități economice și punerea în funcțiune a unor investiții în care se vor desfășura activități de prestări servicii/producție.

Licitația este publică conform prevederilor OUG nr. 57/2019 , HCL nr 36/ 24.05.2023, modificata prin HCL nr 56/26.07.2023 privind domeniul privat si HCL nr 37/24.05.2023 modificata prin HCL nr 54/26.07.2023 privind domeniul public

3. Documentația de atribuire și caietul de sarcini se poate obține de la sediul autorității contractante – Compartimentul Achiziții publice, din comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, în urma unei solicitări scrise.

4. Costul documentației de atribuire – caiet de sarcini: 50 lei, achitați numerar la casieria autorității publice.

5. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2023, ora 16:00.

6. Data-limită de depunere a ofertelor 01.11.2023, ora 16:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

7. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița.

8. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.11.2023, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Brănești, județul Dâmbovița.

9. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței este Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Târgoviște, str. Calea București, nr.3, 0245/612344 – CENTRALĂ, E-mail tr-dambovita-arh@just.ro Registratura 

10. Data transmiterii anunțului de licitație către: Monitorul Oficial Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina de internet a concedentului în vederea publicării este 04.10.2023.

U.A.T. COMUNA BRĂNEȘTI

PRIMAR,

 Daniel NEAMȚU

ANUNT CONCESIUNE „ Centru Multifuncțional Brănești”

Distribuie

COMUNA BRĂNEȘTI

NR. 6417/02.10.2023

ANUNȚ

1. Comuna Brănești, cu sediul în comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, CIF 4344457, reprezentată legal prin primar, domnul Neamțu Daniel, persoană de contact doamna Mihălcioiu Elena Ramona consilier de achiziții, telefon: 0374865670, e-mail: primaria.branesti@yahoo.com.

2. Obiectul concesiunii:

a. imobil din domeniul public „ Centru Multifuncțional Brănești” , situat in comuna Brănești, sat Brănești, strada Principală, nr 172, județul Dâmbovița.

Imobilul urmează a fi concesionat pentru  construirea unor capacități economice și punerea în funcțiune a unor investiții în care se vor desfășura activități de prestări servicii de interes general.

Licitația este publică conform prevederilor OUG nr. 57/2019 și a HCL nr.  45/22.06.2023,  modificata prin HCL 64/28.08.2023.

3. Documentația de atribuire și caietul de sarcini se poate obține de la sediul autorității contractante – Compartimentul Achiziții publice, din comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, în urma unei solicitări scrise.

4. Costul documentației de atribuire – caiet de sarcini: 50 lei, achitați numerar la casieria autorității publice.

5. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2023, ora 16:00.

6. Data-limită de depunere a ofertelor 01.11.2023, ora 16:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

7. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița.

8. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.11.2023, ora 11:00 la sediul Primăriei Comunei Brănești, județul Dâmbovița.

9. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței este Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Târgoviște, str. Calea București, nr.3, 0245/612344 – CENTRALĂ, E-mail tr-dambovita-arh@just.ro Registratura 

10. Data transmiterii anunțului de licitație către: Monitorul Oficial Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina de internet a concedentului în vederea publicării este  04.10.2023.

U.A.T. COMUNA BRĂNEȘTI

PRIMAR,

 Daniel NEAMȚU

ANUNT

Distribuie

’COMUNA BRĂNEȘTI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare  de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul’’Desfiintare punte pietonala Halta Scârlența, Refacere punte pietonala Halta Scârlența, comuna Brănești, judetul Dambovita,’’propus a fi amplasat in judetul Dambovita, comuna Branesti, sat Branesti, sat. Priboiu, str. Sipot, str. Halta Scarlenta. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului’

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.