Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treceți la bara laterală dreaptă Treci la subsol

ANUNT CONCESIUNE „ Centru Multifuncțional Brănești”

Distribuie

COMUNA BRĂNEȘTI

NR. 6417/02.10.2023

ANUNȚ

1. Comuna Brănești, cu sediul în comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, CIF 4344457, reprezentată legal prin primar, domnul Neamțu Daniel, persoană de contact doamna Mihălcioiu Elena Ramona consilier de achiziții, telefon: 0374865670, e-mail: primaria.branesti@yahoo.com.

2. Obiectul concesiunii:

a. imobil din domeniul public „ Centru Multifuncțional Brănești” , situat in comuna Brănești, sat Brănești, strada Principală, nr 172, județul Dâmbovița.

Imobilul urmează a fi concesionat pentru  construirea unor capacități economice și punerea în funcțiune a unor investiții în care se vor desfășura activități de prestări servicii de interes general.

Licitația este publică conform prevederilor OUG nr. 57/2019 și a HCL nr.  45/22.06.2023,  modificata prin HCL 64/28.08.2023.

3. Documentația de atribuire și caietul de sarcini se poate obține de la sediul autorității contractante – Compartimentul Achiziții publice, din comuna Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița, în urma unei solicitări scrise.

4. Costul documentației de atribuire – caiet de sarcini: 50 lei, achitați numerar la casieria autorității publice.

5. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2023, ora 16:00.

6. Data-limită de depunere a ofertelor 01.11.2023, ora 16:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar.

7. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Brănești, sat Brănești, str. Principală, nr. 221, județul Dâmbovița.

8. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.11.2023, ora 11:00 la sediul Primăriei Comunei Brănești, județul Dâmbovița.

9. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței este Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, Târgoviște, str. Calea București, nr.3, 0245/612344 – CENTRALĂ, E-mail tr-dambovita-arh@just.ro Registratura 

10. Data transmiterii anunțului de licitație către: Monitorul Oficial Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina de internet a concedentului în vederea publicării este  04.10.2023.

U.A.T. COMUNA BRĂNEȘTI

PRIMAR,

 Daniel NEAMȚU

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.