Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treci la subsol

Convocare ședință Consiliul Local Brănești 19.02.2021

Distribuie

D I S P O Z I T I E

Cu privire la: Convocarea Consiliului Local al comunei Branesti in sedinta ordinara in ziua de 19.02.2021 .

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI, JUDETUL DAMBOVITA

Avand in vedere :

  • dispozitiile art. 133 alin.1 coroborat cu art.134 alin.1lit.a) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;
  • prevederile art. 155 alin.1 lit.b) coroborat cu  alin. 3 lit.b) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;
  • Prevederile Ordonantei Militare 2 /21.03.2020 si 3 /24.03.2020 cu privire la masurile de prevenire a raspandirii COVID -19,modificata si completata,
  •                             In temeiul art 196 alin. 1 lit. b) si art. 243 alin 1 lit. a) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

            Art. 1(1) Se convoaca Consiliul Local  al comunei Branesti in sedinta  ordinara in   ziua de 19.02.2021, ora 1700.

                     (2) Desfasurarea sedintei va avea  loc  la sediul  Centrului de Cultura si Traditie Populara Branesti ,strada principala ,nr. 259.

            Art. 2 Ordinea de zi stabilita in  anexa la prezenta, constituie  invitatie scrisa si se comunica domnilor consilieri si Institutiei Prefectului- judetul Dambovita , prin grija secretarului general al comunei Branesti.

I N V I T A T I E

Domnul / Doamna consilier_____________________________

            -In conformitate cu prevederile art. 133 alin.2 lit.a) coroborat cu art. 134 alin.3 lit. a) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,

         – prin  Dispozitia primarului nr.20 din 10.02.2021 , Consiliul Local se  convoaca cu respectarea prevederilor art 137 alin.2 din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

            Sedinta  are loc in data de 19.02.2021 , ora 17 ,00,  loc  la sediul  Centrului de Cultura si Traditie Populara Branesti ,strada Principala ,nr. 259.

            Conform art.135, din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul administrativ;

 proiectul ordinii de zi cuprinde:

 1.Proiect de hotarare cu privire la: Aprobrea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotarâri ale Consiliului local al Comunei BRANESTI, 

Initiator : Daniel NEAMTU –primar

 2,Proiect de hotarare cu privire la :  Indreptarea erorii materiale strecurata  in  Anexele 2 si 3 la Hotararea Consiliului local Branesti nr. 01 din 21 .01.2021 privind Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Comunei Branesti si aprobarea Organigramei ,Statului de functii si R.O.F-ul  aparatului de specialitate al primarului.

         Initiator : Daniel NEAMTU –primar

3.Proiect de hotarare cu  privire la: Aprobarea neasumari responsabilităților autorităților locale ale Comunei BRANESTI, județul Dambovita organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul U.A.T. Comuna Branesti.

Initiator : Daniel NEAMTU –primar

4.Proiect de hotarare cu privire la : Aprobarea cotizaţiei  comunei Brăneşti la  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ Management  Integrat  al Deşeurilor in Judeţul Dâmboviţa”  pentru anul 2021

Initiator : Daniel NEAMTU –primar

5.Proiect de hotarare cu privire la : Aprobarea  Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2021 .

Initiator : Daniel NEAMTU –primar

6. Diverse

PRIMAR,

Daniel NEAMTU

Atașamente

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.