Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treci la subsol

Politici și strategii

Distribuie

POLITICI PUBLICE

Strategia de dezvoltare care a fost elaborata pentru perioada 2014-2020 , cu valoare de carta locala si aprobata prin Hotararea Consiliului Local Branesti nr.36 din 06.07.2015, prin structura si continut urmareste dezvoltarea economica si echilibrata, concomitent cu dezvoltarea capacitatii acesteia de a se adapta si a putea raspunde schimbarilor.

INVESTITII 2019-2020

1. “ Reabilitare drumuri locale prin asigurarea sistemului de scurgere a apelor pluviale in comuna Branesti, jud.Dambovita”
Pretul contractului nr.33/14.05.2018 este de 359.708,00 lei fara TVA.
Durata contractului este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere.(perioade de stacnare si reluare lucrari in functie de conditiile meteorologice).
Sursa de finantare: P.N.D.L.

2. “ Extindere retea de canalizare in comuna Branesti, judetul Dambovita’
Pretul contractului nr.6581/05.11.2019 este de 1.939.046,94 lei, fara TVA.
Durata contractului este de 12 luni de la 05.11.2019 pana la 05.11.2020.
Platit din bugetul local.

3. “ Proiectare,edificare si dotare loc de joaca,Gradinita Branesti”
Pretul contractului este de 34.000 lei fara TVA la care se adauga valoarea de 6.460 lei reprezentand TVA.
Durata contractului este de 3 luni : 03.07.2019 pana la 03.10.2019
Sursa de finantare :bugetul local.

4. “Reabilitare baza sportiva in comuna Branesti, judetul Dambovita”
Pretul contractului nr.4152/18.07.2019 este de 417.011,61 lei la care se adauga TVA 81.132,21 lei.
Durata contractului este de 12 luni, de la 18.07.2019 pana la 18.07.2020; prelungire durata prin act additional nr.3400/13.07.2020 pana la 31.12.2020.
Sursa de finantare: bugetul local.

5. “ Proiectare si executie “ Centru multifunctional – Salon de festivitati”
Pretul contractului nr.6528/04.11.2019 este de 1.067.918,21 lei fara TVA, din care:
Valoare proiectare : 39.200,00 lei fara TVA;
Valoare asistenta tehnica: 9.000,00 lei fara TVA;
Valoare lucrari : 1.019.718,21 lei fara TVA.
Durata contractului este de 23 de luni, de la 04.11.2019 pana la 04.10.2021.
Sursa de finantare: bugetul local.

6. “Construire sediu primarie in comuna Branesti, judetul Dambovita”
Obiectivul contractului: Servicii de proiectare , asistenta tehnica, executie lucrari si furnizare dotari.
Pretul contractului : 2.376.733,31 lei la care se adaugaTVA in valoare de 451.579,32 lei , defalcat dupa cum urmeaza:
a) Proiectare: 55.000,00 lei fara TVA;
b) Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor 10.000,00 lei fara TVA platibila dupa receptia la terminarea lucrarilor;
c) Executie lucrari: 2.292.733,31 fara TVA;
d) Furnizare dotari (valoarea acestora este inclusa in valoarea executiei lucrarii)
Durata contractului :
3 luni realizare proiect tehnic
12 luni executie lucrari si furnizare dotari, durata prelungita prin act aditional nr.5011/30.09.2020 de la 02.12.2020 pana la 02.12.2021.
Sursa finantare : platit prin progreamul P.N.D.L.

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.