Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treci la subsol

Participare cetățenească

Distribuie

Democraţia, în oricare dintre conceptualizările ei, reprezintă mult mai mult decât alegeri libere,  acestea fiind temelia acestei forme de guvernare.

Existenţa guvernării cu şi pentru oameni necesită o abordare partenerială  între cetăţeni şi aleşii în care ei şi-au investit încrederea, cu extensia contemporană către funcţionarii publici şi instituţiile administrative ca reprezentanţi ai statului.  

În societăţile democratice încrederea se realizează prin onestitate, transparenţă din partea aleşilor şi mai ales oportunitatea oferită oamenilor de a juca un rol important în procesul guvernării, şi chiar în activitatea de zi cu zi.

Democraţia participativă presupune mecanisme prin care luarea deciziilor cu privire la problemele comunităţii se face prin implicarea cetăţenilor.

Sugestiile şi reclamaţiile cetăţenilor trebuie luate în considerare de către decidentul politic, indiferent dacă este de acord sau nu cu cele exprimate de aceştia.

Democraţia participativă include pe trei paliere:

  • participarea cetăţenească la procesul de luare a deciziilor publice,
  • participarea cetăţeanului la administrarea banului public,
  • consultarea publică a societăţii civile.

Eficienţa democraţiei participative presupune respectarea simultană şi obligatorie a principiilor informării, consultării şi al transparenţei luării deciziilor.

Conceptul de participare cetăţenească are la bază necesitatea consultării cetăţenilor şi exprimarea de către aceştia a opiniilor în legătură cu deciziile care se adoptă la diferite niveluri şi de care ei pot fi afectaţi în mod direct sau indirect.

Importanţa participării cetăţeneşti în activităţile şi deciziile administraţiei publice locale decurge din faptul că aceasta conferă calitate guvernării,  implicit fiind stimulată atragerea de resurse la nivel local şi utilizarea eficientă a acestora iar pe termen lung impulsionarea dezvoltării economice locale

Participarea convenţională a cetăţenilor la luarea deciziilor într-o democraţie cu tradiţie este un proces care presupune parcurgerea anumitor etape şi cel puţin două niveluri de participare.

Primul nivel al participării este informarea, care presupune eforturi atât din partea cetăţenilor, cât şi din partea administraţiei locale. Administraţia publică este datoare să emită informaţii către cetăţeni privind activitatea şi planurile sale pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale politicii administrative a aleşilor locali.

Al doilea nivel se referă la consultarea cetăţenilor, aceasta fiind acţiunea autorităţilor pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor, pentru evaluarea priorităţilor unor acţiuni sau colectarea de idei şi sugestii privind o anumită problemă.

Participarea cetăţenească presupune existenţa unor premise:

  • administraţia locală este deschisă spre implicarea cetăţenilor în activitatea complexă a procesului de guvernare,
  • informaţiile de interes local sunt transferate permanent de la administraţie la cetăţeni,
  • există modalităţi eficiente prin care administraţia culege informaţii de la cetăţeni şi cetăţenii informaţi îşi onorează obligaţia de a participa ca parteneri egali în activităţile administraţiei, deoarece înţeleg problemele.

Participarea cetăţenească reprezintă combinaţia acestor premise legate de informaţie, comunicare şi implicare în relaţia care se stabileşte între administraţie şi cetăţeni, iar activităţile administraţiei sunt dezvoltate şi susţinute în aşa fel încât să corespundă cât mai mult posibil nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor.

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.