Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treceți la bara laterală dreaptă Treci la subsol

animale

INVITAȚIE

Distribuie

Conducerea Primăriei Brănești invită toți crescătorii de animale din comuna Brănești, în data de 11.03.2021, ora 16:00, la Căminul Cultural din localitatea Branesti.  

La această întâlnire o să participe Cooperativa Agricolă Walachia Prod Star, care dorește să vină în sprijinul crescătorilor de animale.

              Vă mulțumim și vă așteptăm!

Obligațiile proprietarilor de câini

Distribuie

În atenția proprietarilor de câini – obligațiile privind identificarea, înregistrarea și sterilizarea câinilor

Referitor la obligatia privind identificarea, microciparea si sterilizarea  cainilor

Proprietarii de caini, personae fizice sau juridice au urmatoarele obligatii:

Sa prezinte cainele la medicul veterinar pentru microcipare si înregistrarea lui în Registrulde Evidenta al Cinilor cu Stapan (RECS). Termenul de înregistrare a cainilor adulti a fost pana la 1 ianuarie 2015. Cainii nou-nascuti dupa data de 1 ianuarie 2015, cu proprietar se inregistreaza în maxim 90 de zile de la fatare sau înainte de vanzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea in spatii publice a acestora. Pentru fiecare caine microcipat si înregistrat se elibereaza un carnet de sanatate cu serie si numar unic.

Sa sterilizeze cainele daca acesta apartine rasei commune sau este metis.Termenul de sterilizare a cainilor adulti a fost 1 ianuarie 2015. Cainii de rasa comuna sau metisi nascuti dupa 1 ianuarie 2015 se sterilizeaza astfel:

a  femelele la varsta  de 4-6 luni;

b  masculii la varsta de 6-8 luni.

Sterilizarea se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica organizati în conditiile legii. Sterilizarea este consemnata în carnetul de sanatate al cainelui.     

Sa prezinte cainele la medicul veterinar pentru efectuarea vaccinarii antirabice si a deparazitarii periodice. Vaccinarea contra rabiei a cainilor in varsta de peste 3 luni este obligatorie in Romania si trebuie efectuata annual.

Pproprietarul de caini are obligatia ca în termen de 7 zile sa notifice medicului veterinar de libera practica , evenimentele referitoare la animal: schimbare proprietar, pierdere, disparitie, furt, donatie, deces.

CONSTITUIE CONTRAVENTIE NERESPECTAREA OBLIGATIILOR REGASITE LA PUNCTUL 1 SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 2000 LEI LA 5000 LEI.

CONSTITUIE CONTRAVENTIE NERESPECTAREA OBLIGATIILOR REGASITE LA PUNCTUL 2, RESPECTIV PUNCTUL 3 SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 5000 LEI LA 10.000 LEI.

  • Prevederile mentionate sunt cuprinse in: Ordinul ANSVSA nr. 1/2014 – pentru aprobarea Normelor privind identificarea si înregistrarea cainilor cu stapan;
  • H.G. nr 1059/2013 – norme metodologice privind aplicarea O.U.G. nr. 155/2001
    • O.U.G. nr. 55/2002 – privind regimul de detinere al cainilor periculori sau agresivi
    • Sanctiunile din prezenta informare sunt prevazute la art. 14 din

O.U.G.155/2001 – privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.

Ce trebuie să știe deținătorii sau proprietarii de câini periculoși ori agresivi:

Baza legală pentru derularea activităților cu câini periculoși sau agresivi este constituită din prevederile O.U.G. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Dispoziții generale

Articolul 1

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

a) categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;

b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Obligațiile deținătorilor de câini și condițiile deținerii acestora

Articolul 3

(1) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

(2) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 2 alin. (1) au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, și să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART 3 = AMENDA DE LA 500 LEI LA 1500 LEI.

Articolul 4

(1) Proprietarii de câini prevăzuți la art. 1 au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

b) efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a)

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART 4, ALINEAT 1 ȘI 2 = AMENDA DE LA 500 LEI LA 1500 LEI.

Articolul 6

 (2) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de către proprietar ori de către deținătorul temporar.

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART 6 = AMENDA DE LA 1500 LEI LA 3000 LEI.

Articolul 9

Se interzice:

a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop și participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparțin câinii;

b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a);

c) reproducția câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională;

d) abandonarea câinilor prevăzuți la art. 1, art. 2 alin. (1) și la art. 6 alin. (4).

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART 9, ALINEATUL D = AMENDA DE LA 1500 LEI LA 3000 LEI.

Articolul 10

  • Câinii prevăzuți la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizați.

Infracțiuni și contravenții

    Articolul 13

Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Material pregătit de consilier local Ana Mihaela Luca

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.