Sari la conținut Treceți la bara laterală stângă Treceți la bara laterală dreaptă Treci la subsol

Anunțuri

Obligațiile proprietarilor de câini

Distribuie

În atenția proprietarilor de câini – obligațiile privind identificarea, înregistrarea și sterilizarea câinilor

Referitor la obligatia privind identificarea, microciparea si sterilizarea  cainilor

Proprietarii de caini, personae fizice sau juridice au urmatoarele obligatii:

Sa prezinte cainele la medicul veterinar pentru microcipare si înregistrarea lui în Registrulde Evidenta al Cinilor cu Stapan (RECS). Termenul de înregistrare a cainilor adulti a fost pana la 1 ianuarie 2015. Cainii nou-nascuti dupa data de 1 ianuarie 2015, cu proprietar se inregistreaza în maxim 90 de zile de la fatare sau înainte de vanzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea in spatii publice a acestora. Pentru fiecare caine microcipat si înregistrat se elibereaza un carnet de sanatate cu serie si numar unic.

Sa sterilizeze cainele daca acesta apartine rasei commune sau este metis.Termenul de sterilizare a cainilor adulti a fost 1 ianuarie 2015. Cainii de rasa comuna sau metisi nascuti dupa 1 ianuarie 2015 se sterilizeaza astfel:

a  femelele la varsta  de 4-6 luni;

b  masculii la varsta de 6-8 luni.

Sterilizarea se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica organizati în conditiile legii. Sterilizarea este consemnata în carnetul de sanatate al cainelui.     

Sa prezinte cainele la medicul veterinar pentru efectuarea vaccinarii antirabice si a deparazitarii periodice. Vaccinarea contra rabiei a cainilor in varsta de peste 3 luni este obligatorie in Romania si trebuie efectuata annual.

Pproprietarul de caini are obligatia ca în termen de 7 zile sa notifice medicului veterinar de libera practica , evenimentele referitoare la animal: schimbare proprietar, pierdere, disparitie, furt, donatie, deces.

CONSTITUIE CONTRAVENTIE NERESPECTAREA OBLIGATIILOR REGASITE LA PUNCTUL 1 SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 2000 LEI LA 5000 LEI.

CONSTITUIE CONTRAVENTIE NERESPECTAREA OBLIGATIILOR REGASITE LA PUNCTUL 2, RESPECTIV PUNCTUL 3 SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 5000 LEI LA 10.000 LEI.

  • Prevederile mentionate sunt cuprinse in: Ordinul ANSVSA nr. 1/2014 – pentru aprobarea Normelor privind identificarea si înregistrarea cainilor cu stapan;
  • H.G. nr 1059/2013 – norme metodologice privind aplicarea O.U.G. nr. 155/2001
    • O.U.G. nr. 55/2002 – privind regimul de detinere al cainilor periculori sau agresivi
    • Sanctiunile din prezenta informare sunt prevazute la art. 14 din

O.U.G.155/2001 – privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.

Ce trebuie să știe deținătorii sau proprietarii de câini periculoși ori agresivi:

Baza legală pentru derularea activităților cu câini periculoși sau agresivi este constituită din prevederile O.U.G. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Dispoziții generale

Articolul 1

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

a) categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;

b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Obligațiile deținătorilor de câini și condițiile deținerii acestora

Articolul 3

(1) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

c) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

(2) Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 2 alin. (1) au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, și să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”, printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART 3 = AMENDA DE LA 500 LEI LA 1500 LEI.

Articolul 4

(1) Proprietarii de câini prevăzuți la art. 1 au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

b) efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a)

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART 4, ALINEAT 1 ȘI 2 = AMENDA DE LA 500 LEI LA 1500 LEI.

Articolul 6

 (2) Accesul câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a) în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de către proprietar ori de către deținătorul temporar.

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART 6 = AMENDA DE LA 1500 LEI LA 3000 LEI.

Articolul 9

Se interzice:

a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop și participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparțin câinii;

b) importul sau comercializarea câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a);

c) reproducția câinilor prevăzuți la art. 1 și la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională;

d) abandonarea câinilor prevăzuți la art. 1, art. 2 alin. (1) și la art. 6 alin. (4).

NERESPECTAREA PREVEDERILOR ART 9, ALINEATUL D = AMENDA DE LA 1500 LEI LA 3000 LEI.

Articolul 10

  • Câinii prevăzuți la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizați.

Infracțiuni și contravenții

    Articolul 13

Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Material pregătit de consilier local Ana Mihaela Luca

Anunț Electrica Furnizare

Distribuie

 

Persoanele care doresc să se informeze sau să încheie contractul cu ELECTRICA FURNIZARE SA sunt așteptate în zilele de 04 Martie, respectiv 05 Martie, între orele 9:00- 14:00, la Căminul Cultural din localitatea Brănești.

Persoanele care doresc actualizarea contractelor sunt rugate să se prezinte cu copie buletin și factura, iar cele care doresc trecerea contractului de pe un nume pe altul vor avea nevoie și de o copie a documentului de proprietate, o adeverință eliberată de Primărie sau o declarație pe proprie răspundere.

Vă mulțumim!

Înregistrare sistematică sectoare cadastrale – punctul MLACA (STEJARIS; STURZENI; GROPILE CU APA)

Distribuie

Referitor la demararea lucrarilor de inegistrare sistematica pe sectoare cadastrale/ CADASTRU GRATUIT

Pentru buna desfasurarea a lucrarilor de inregistrare sistematica titularii terenurilor din sectoarele 13 si 16 – punctul MLACA ( STEJARIS; STURZENI; GROPILE CU APA; etc) sunt invitati la sediul primariei comunei Branesti, compartiment agricol in vederea identificarii terenurilor masurate.

Titularul are obligatia sa prezinte un act de identitate si un act doveditor al proprietatii terenului.

Termenul de prezentare este pana la 10.02.2021.

Pentru terenurile neidentificate in primele sesiuni de masuratori se va face o noua campanie de identificare in teren.

Persoanele care nu s-au prezentat la primele sesiuni, au obligatia ca pana la data de 10.02.2021 sa se prezinte la sediul primariei in vederea stabilirii unor teremene privind deplasarea in teren.

Persoane de contact:

Vasile Aurelia

Popescu Larisa

Nr telefon 0245/231275

Site-ul este în lucru

Distribuie

ATENȚIE

Site-ul este în lucru, în sensul că urmează să actualizăm informațiile existente și să publicăm multe alte informații. De asemenea se va definitiva implementarea aplicațiilor externe pentru rezolvarea online a problemelor cetățenilor (s-au făcut toate demersurile necesare și se așteaptă activarea din partea partenerilor și pe platformele lor)

Dacă există instituții sau firme care-și desfășoară activitatea pe teritoriul comunei, pot trimite date pentru a fi incluse în site-ul comunei Brănești în secțiunea: LOCURI DE INTERES (care este un ”Director” cu firme/activități).

Orice material pentru site precum și orice idee despre ce să mai punem pe el, sunt binevenite. Vă rugăm să trimiteți orice credeți că poate pune în valoare comuna noastră: imagini, informații, documente vechi, etc.

Dacă cunoașteți (în comuna noastră) locuri care pot fi vizitate, locuri de cazare, locuri unde se poate servi masa , vă rugăm să ne oferiți informații despre ele.

Datele pot fi trimise pe adresa: branestidambovita@gmail.com

Acest site web folosește cookie-uri și în unele cazuri solicită datele dvs. personale pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru comunicarea cu administrația locală.