Proiecte realizate in anul 2009

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabila a comunei Brăneşti, judeţul Dâmboviţa - investiţie realizată prin fonduri europene nerambursabile, program SAPARD, în valoare de 1 milion de euro (include şi comuna Vulcana Pandele) . Aceasta investiţie a fost începută în anul 2004 şi finalizata în anul 2005.
Lungimea reţelelor de distribuţie este de 44, 4 km, conducta PEHD pe care sunt amplasate cişmele stradale şi hidranţi de incendiu. Gospodăria de apa are două rezervoare de compensative a câte 600 mc, iar distribuţia apei potabile se face în sitem gravitaţional
Sursa de ape este din oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa.
 
Reabilitarea gradiniţei din sat Brăneşti şi grădiniţa Proboiu- realizate prin fonduri de la bugetul local. Termenul depunere în funcţiune a fast anul 2008, iar valoarea investiţiei este de 265.000 lei;
 
Reabilitare şi termoizolare Şcoală cu clasele I - VIII din comuna Brăneşti, realizată prin fonduri neguvernamentale, pusă în functiune în anul 2007 cu o valoare a investiţiei de 510.000 lei;
 
Modernizare de drumuri locale prin asfaltare - str. Şipot, str. Dracilesti şi DC 136 B, investiţie realizată din fonduri de la bugetul local, având termenul de punere în funcţiune în decembrie 2008 cu o valoare de 700.000 lei.
 
Portofoliu de proiecte demarate la începutul anului 2009
 
Pod şi apărări de mal pe râul Ialomiţa în comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa - obiectiv de investiţie accesat prin fonduri guvernamentale nerambursabile, conform OG nr. 7/2006. Valoare investiţiei este de 3214578,00 lei şi a fost începută în anul 2007.podul rutier a fost finalizat in anul 2009 iar investitia aparari de mal este in derulare (10% finalizata).
Lungimea podului rutier este de 110 m şi face legătura între DN 71 şi DJ 712.
 
Bază sportivă în comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa - obiectiv de investiţie accesat prin fonduri guvernamentale conform OG nr. 7/2006 , valoarea investiţiei este de 684073,00 lei. Investitie in derulare (finalizata 90%).
 
Modernizare drumuri locale in comuna Branesti. Valoarea investitiei este 658325,00 lei. Lucrare finalizata in anul 2009.
 
Reabilitarea lăcaşurilor de cult - Parohia I. Brăneşti, judeţul Dâmboviţa. Obiectivul de investiţie este accesat prin fonduri de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa.