Proiecte de dezvoltare

Obiectivele principale de dezvoltare locala a comunei Brăneşti sunt:
■ Garantarea factorilor favorabili pentru realizarea unor activităţi rentabile în agricultura;
■ Acoperirea terenurilor neproductive şi a terenurilor degradate prin plantarea arborilor;
■ Dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
■ Ocrotirea mediului înconjurator prin adaptarea sistematică la standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
■ Creşterea eficientă a actului medical local;
■ Asigurarea accesului permanent al populaţiei şi al agenţilor economici la infrastructura edilitară ( apa, canalizare, gaze, căi de transport)
■ Crearea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de învăţământ şi de amenajare a spaţiului din cadrul şcolilor şi a gradiniţelor la standarde europene;
■ Luarea măsurilor de îndepărtare a diferenţelor sociale şi îmbunătăţirea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.
 
OBIECTIVE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE
Stimularea persoanelor care nu sunt încadrate în activitate prin dezvoltarea unor programe de ocupare a forţei de muncă;
Dezvoltarea industriei durabile care nu deteriorează mediul;
Economia productivă de venit la bugetul local;
Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specific şi promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaţa internă.
 
Comerţ şi servicii
Mărirea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii pentru a oferi populaţiei o gamă cât mai largă de servicii.
 
Mediul de afaceri
Dezvoltarea durabilă a economiei;
Înfiinţare miniparc industrial şi Centru de afaceri U.M. Priboiu;
Îmbunătăţirea accesului agricultorilor la flnanţările europene;
Înfiinţarea unei pieţe en gros pentru a facilita comercializarea produselor agricultorilor din zonă;
Folosirea eficientă a terenurilor agricole;
Optimizarea calităţii producţiei şi produselor agricole;
Dezvoltarea agriculturii durabile prin folosirea unor tehnici pentru adaptabilitatea la condiţiile climaterice.
 
Infrastructura
Realizare drumuri de interes local, înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare a apei menajere,
investiţie pentru care Cererea de finanţare pentru accesarea de fonduri FEADR este depusă;
Asfaltarea străzilor vicinale;
Extindere drumuri de interes local prin modernizare- asfaltare;