Portofoliu de proiecte pentru perioada 2009-2013

1. Drumuri de interes local, înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare a apei menajere, centru de cultură şi tradiţie popular a şi investiţie în infrastructura socială - crearea şi dezvoltarea serviciului pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea unui buldoexcavator în comuna Brăneşti, jud. Dâmboviţa - investiţie accesată prin fonduri europene nerambursabile FEADR, având o valoare de 7627176,00 lei. Termenul de începere  a fost anul 2009, investitie in derulare ( finalizata 90%)
2. Grădiniţă cu program prelungit în comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa -investitie preconizata a se realiza cu fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile, valoarea estimată fiind de 300.000 euro.
3. Modernizare drumuri locale in comuna Branesti,judetul Dambovita Valoarea investitiei este de 658325,00 lei finalizata  in anul 2009.
4. Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare apa menajeră;

5. Continuare lucrări de termoizolaţie şi modernizare Şcoală cu clasele I-VIII Brăneşti;
6. Regularizări ale cursurilor de pârâuri şi ape pluviale aflate pe raza localităţii;
7. Reabilitarea şi modernizarea Căminului Cultural - Sola de nunţi;
8. Înfiinţare miniparc industrial şi Centru de afaceri U.M. Priboiu;

9. Extindere şi modernizare iluminat public în comună Brăneşti;
10. Investitii privind achiziţionarea de utilaje pentru calamitaţi şi situaţii de urgenţă, precum şi a sistemului informatic necesar desfăşurării activităţii în bune condiţii;
Se au în vedere orice fel de oportunităţi privind dezvoltarea potenţialului comunei şi calităţii vieţii în localitate.
Proiectele au orizonturi diferite de timp: termen scurt, mediu şi lung. Sursele de finanţare sunt diferite Fondul European de Dezvoltare Regională ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), bugetul local sau altele ( bugetul de stat, bugetul judeţean, împrumuturi, surse provenite din parteneriatul public-privat, guvernele altor state, alte surse atrase).
La momentul actual se pot accesa şapte programe operaţional sectoriale cu diferite posibilităţi de finanţare.