Economia

Mediul de afaceri
Profilul economic dominant al comunei este agricultura, ramurile: cultivarea pomilor fructiferi ( pomicultura) şi creşterea animalelor. Activităţile de tip industrial, pe teritoriul comunei, sunt reprezentate prin unităţi mici de producţie în domeniul alimentar, materiale de construcţii, prelucrarea lemnului, mobilier, mori, brutării, cazane de ţuică, amplasate în cadrul zonelor de locuit sau la extremităţile acestora.
 
Economic
Pe teritoriul comunei funcţionează aproximativ 80 agenţi economici ( SRL, AF, PFA), având ca principal obiect de activitate comerţul şi activităţi de tip industrial.
Silvicultura poate fi un sector important în economia comunei, fondul forestier ocupând o mare parte din totalul suprafeţei; comuna este arondată la Ocolul Silvic Pucioasa.
Ocupaţiile oamenilor sunt reprezentate astfel:
♦ Industrie : 950 locuitori (22,5 %);
♦ Agricultura: 395 locuitori (9,3%);
♦ Administraţie si servicii: 195 locuitori (4,6%);
♦ Preşcolari, elevi, studenţi: 635 locuitori (15%);
♦ Pensionari: 1230locuitori (29,2%);
♦ Plecaţi la muncă în străinătate: 550 locuitori (13%).
Principalul obiectiv în dezvoltarea locală a comunei Brăneşti este acela de a ridica potenţialul economic al industriilor cheie şi de a crea condiţii pentru diversificarea serviciilor oferite atât cetăţenilor, cât şi agenţiilor economici. Este esenţial pentru comună să pastreze stabilitatea şi să asigure dezvoltarea infrastructurii rurale.
Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Brăneşti vor trebui să aibă ca priorităţi pentru următorii ani atragerea de investitori şi sprijinirea dezvoltării unităţilor economice din raza de competenţă, în vederea asigurării resurselor bugetare necesare dezvoltării comunei.
Principalul obiectiv în dezvoltarea locală este acela de a creşte potenţialul economic al industriilor cheie şi de a crea condiţii pentru diversificarea serviciilor oferite atât cetăţenilor, cât şi agenţiilor economici.